Dezinfectant Tip MIF

BIOCID – Dezinfectant tip MIF – Concentrat

Timp de acțiune mâini: 30 secunde

Timp de acțiune suprafețe: maxim 5 minute

Eficient împotriva bacteriilor precum: Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli K12, Candida albicans, Aspergillus brasiliensis.

Autorizație nr. 59/22.07.2020, emisă de I.N.C.D.M.M. Cantacuzino

Categorie:

Descriere

Antiseptic și dezinfectant, bactericid și fungicid pentru dezinfecția igienică a mâinilor prin frecare și a suprafețelor și echipamentelor în domeniul medical, școlar, cultural, sportiv, industrial, agroindustrial, de construcții, casnic, colectivități, tratarea apelor din piscine, iazuri și acvarii.

Compoziție chimică:   74% Disulfit de sodiu soluție având concentrație de 15% SOsubstanță activă

25% Glicerină farmaceutică

1% Lauril sulfonat de sodiu

Mod de utilizare:

În forma concentrată se folosește la dezinfecția igienică a mâinilor, aplicându-se 2-3 picături de produs dezinfectant, operațiune urmată de o frecare a mâinilor timp de 1-2 minute, după care se clătește cu apă curată. Operațiunea poate fi repetată de câte ori este nevoie, întrucât produsul nu afectează epiderma și tegumentele, asigurând o dezinfecție foarte eficientă.

Efectul dezinfectant este foarte rapid, aproape instantaneu (30 de secunde).

Biocidul Dezinfectant tip MIF concentrat cu calitatea de bactericid și fungicid, se aplică pe suprafețe prin pulverizare sau picurare în doză de 4-5 ml/mp, efectul scontat realizându-se în maxim 5 minute, după care urmează clătirea sau ștergerea suprafețelor.

Conform SR EN 13727+A2 se recomandă utilizarea produsului concentrat ca și bactericid în domeniul medical pentru dezinfecția suprafețelor și a mâinilor prin frecare, pentru Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli K12.

Conform SR EN 1650 se recomandă utilizarea produsului ca și fungicid în domeniul agroalimentar, industrie, domeniul casnic și în colectivități pentru dezinfecția suprafețelor și a mâinilor prin frecare pentru Candida albicans ATCC 10231 și Aspergillus brasiliensis ATCC16404.

Doze recomandate:

Ca algicid pentru dezinfecția apelor din piscine, iazuri, acvarii, precum și pentru tratarea cu scop curativ a materialelor de zidărie, se va utiliza 1L de produs comercial per 1000L apă.

Pentru dezinfecția toaletelor, a apelor reziduale și încorporării în textile,  se va utiliza produsul comercial în formă concentrată sau în diluții 1/5L apă, 1/10L apă de spălat sau clătit, funcție de gradul de murdărie.

În vederea încorporării în materiale de construcții (vopseluri, tencuieli, etc.) se va utiliza produsul comercial în forma concentrată, dozând 1L de produs la maxim 50 kg material de tratat.

Categorii de utilizatori: spitale, farmacii, școli, șantiere de construcții, centre culturale și sportive, industrie, uz casnic.

Măsuri de prim ajutor: În caz de inhalare scoateți persoana la aer curat și țineți-o în stare de repaus. În caz de contact cu ochii, spălați cu apă curată din abundență timp de cel puțin 5 minute ținând pleoapele deschise. Solicitați asistență medicală. Se vor scoate lentilele de contact. În caz de înghițire, victima trebuie să bea imediat apă (cel puțin 2 pahare). Se va consulta un medic.

Măsuri de protecție a mediului:

A nu se deversa produsul în exces mediul acvatic. Produsul este biodegradabil și neinflamabil. Ambalajele și/sau conținutul de produs se vor elimina conform normelor în vigoare.

Condiții de depozitare si transport:

A se păstra în ambalajul original, închis ermetic, în spații uscate și bine ventilate, la temperaturi cuprinse între 3-25°C, departe de accesul copiilor.

Fraze de pericol:

H302 Nociv în caz de înghiţire.

H318 Provoacă leziuni oculare grave.

EUH031 În contact cu acizi, degajă un gaz toxic.

Fraze de precautie:

P280 Purtaţi echipament de protecţie a ochilor.

P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P313 Consultaţi medicul.

Cantitate neta: 1L, 5L

Termen valabilitate: 12 luni de la data fabricației

Fișă cu Date de Securitate Dezinfectant Tip MIF

Descărcare

Declarație de Conformitate Dezinfectant Tip MIF

Descărcare

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Dezinfectant Tip MIF”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *