Fabricant de pesticide și alte produse agrochimice

produsele noastre fabricate

 • produs

  FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI RO ÎNGRĂȘĂMÂNT SULFOMAT 80 TIP MIF

                                         

      Prezenta documentație se referă la fabricația unui îngrășământ (fertilizant) cu conținut de 80% Sulf organic sub formă de pulbere umectabilă și 4% Azot nitric  ce va fi solubilizat în apă obținându-se o emulsie ce va fi utilizată foliar (stropire pe frunza și plantă) la stropirea plantațiilor de viticultură, pomicultură, legumicultură, cereale, plante tehnice, plante ornamentale, flori, gazon. Rețeta produsului Sulfomat 80PU tip MIF este obținută în urma măcinării sulfului, având concentrație de minim 99%, obținându-se o micronizare de 45 microni, pulbere de sulf ce va fi condiționată cu ingrediente specifice (Lauril Sulfonat de sodiu; Lignosulfonat de magneziu; Caolin; Azot din Uree 46%), ingrediente ce asigură calitățile de umectabilitate, suspensabilitate și distribuție uniformă a produsului rezultat pe plantațiile ce urmează a fi amendate. Sulful, ca microelement, având o concentrație de 80%  este un foarte bun metabolizant al nutrienților azot, fosfor, potasiu,  proces în urma căruia are loc o fotosinteză superioară ce duce la o dezvoltare armonioasa a plantelor, asigurându-se recolte sporite cantitativ. Amendarea plantațiilor de pomicultură, viticultură, legumicultură, a cerealelor și a plantelor tehnice cu produse pe bază de sulf  având o concentrație de minim 80% asigură și o protecție sigură împotriva îmbolnăvirilor de făinare, patogen ce aduce foarte mari pagube economice.

   

   

  Caracteristici Tehnice ale produsului:

  Conținut în sulf

  (microelement principal)

  -80% sulf

   

  Stare fizică

  Pulbere umectabilă fină, omogenă, mobilă, fără tendință de aglomerare

  Conținut în azot

  -4% azot

  Culoare

  galben spre crem

  Miros

  caracteristic

  Punct de topire

  116°C – 119°C

  pH-ul suspensiei 1%

  în apă distilată

  6 – 8

  Proprietăți explozive

  la concentrații mai mari de 35g/mc aer

  Proprietăți oxidante

  Sulful reacționează cu aliajele cuprului si cupru

  Termen de garanție

  24 luni

   

  Mod de preparare și utilizare

  RO ÎNGRĂȘĂMÂNT SULFOMAT 80 PU TIP MIF este un îngrășământ cu rol de fertilizant și metabolizant al azotului, fosforului și potasiului ce se solubilizează în apa curată utilizând un vas din material plastic, folosindu-se cantitatea necesară obținerii dozei dorite.

  RO ÎNGRĂȘĂMÂNT SULFOMAT 80 PU TIP MIF pune în valoare microelementul Sulf, având caracter de stimulator de vegetație și metabolizant al nutrienților asigurând o foarte bună fotosinteză și totodată este copia fidelă a produsului fungicid Sulfomat 80 PU ce folosește ca substanță activă sulful ce are un important rol în combaterea făinării în diverse plantații.

  Utilizarea este foliară, stropindu-se pănă la umectare completă la temperaturi sub 25 grade C, folosind o doză de 40g/10litri  soluție (0,4% concentrație) în perioada de vegetație a culturilor de viță de vie, pomicultură, legumicultură, arbuști ornamentali și 80g//10litri soluție  (0,8% concentrație) pentru culturile de grâu, rapiță și floarea-soarelui.

  RO ÎNGRĂȘĂMÂNT SULFOMAT 80 PU TIP MIF este compatibil cu produsele pe bază de Cupru (RO ÎNGRĂȘĂMÂNT CUPRU CALCIC TIP MIF ce este un sulfat de cupru neutralizat, având  o concentrație de 20% cupru și a cărui denumire populară este Zeamă Bordeleză) asigurându-se o foarte bună protecție împotriva bolilor foliare și totodată o dezvoltare armonioasă a plantelor și implicit a fructelor rezultate.

  RO ÎNGRĂȘĂMÂNT SULFOMAT 80 PU TIP MIF poate fi folosit in diferite rețete de tratamente fitosanitare, sulful având caracter de stimulator de vegetație.

  RO ÎNGRĂȘĂMÂNT SULFOMAT 80 PU TIP MIF este ambalat în diverse capacități: 50g, 500g, 1kg, 25kg utilizându-se ambalaje confecționate din polipropilenă și polietilenă aluminizată, ambalajele fiind inscripționate prin etichetare autocolantă, conținând datele stabilite de legislația în vigoare.

  Documentele necesare expedierii către consumator sunt: aviz de expediție, factură fiscală, fișă de securitate și declarație de conformitate.

   

  „Hrănește planta corect si aceasta te va răsplăti cu o recolta de foarte buna calitate”

   

  S.C. MIFALCHIM GROUP S.R.L.

 • produs

  FIȘĂ TEHNICĂ

  RO ÎNGRĂȘĂMÂNT AZOSULFOCALCICA TIP MIF

   

  Producător: S.C. MIFALCHIM GROUP S.R.L.

  Prezenta fișă tehnică se referă la fabricația fertilizatorului RO ÎNGRĂȘĂMÂNT AZOSULFOCALCICA TIP MIF, îngrășământ la care se pune în evidență conținutul următoarelor microelemente: – sulf; azot; calciu. Procesul tehnologic al produsului Azosulfocalcica tip MIF, utilizează ca materii prime sulful organic obținut din cariere de suprafață, din minerit sau rezultat din procesarea țițeiului, varul hidratat din care este pus în valoare calciul și azotul nitric obținut din solubilizarea ureei cu conținut de 46% Azot.

  Procesul de fabricație al produsului RO ÎNGRĂȘĂMÂNT AZOSULFOCALCICA TIP MIF constă în utilizarea conform unei rețete proprii a microelementelor Sulf și Calciu în prezența apei și a temperaturii de 130 grade Celsius, proces în urma căruia rezultă un cumul de sulfiți si sulfați denumiți tehnic polisulfură de calciu și la care se adaugă o soluție cu conținut de azot nitric conform rețetarului de fabricație.

   

  CARACTERISTICILE  TEHNICE  ALE  PRODUSULUI:

  Conținut de microelemente:

  Sulf

  12%

  Azot

  4%

  Calciu

  2%

  pH

  10-11,5

  Aspect

  lichid limpede de culoare roșiatica cu slab sediment

  Miros

  caracteristic hidrogenului sulfurat

  Densitate

  1,20 – 1,24 kg / l

  Termen de garanție

  24 luni

  Produsul se utilizează foliar, folosind utilaje de stropit specific (pompe atomizor).

  Utilizare

  RO ÎNGRĂȘĂMÂNT AZOSULFOCALCICA TIP MIF este un produs lichid ce se pregătește pentru a fi distribuit foliar, utilizându-se în perioada de vegetație a plantațiilor de viticultură, pomicultură, legumicultură, grâu, rapiță, floarea soarelui, trandafir, plante ornamentale, concentrația utilizată fiind de 1,5-2% (doza 15-20litri/1000litri soluție/ha; 200ml/10litri soluție). Produsul nu se amestecă cu alte produse cu caracter acid sau în grilele de tratamente fitosanitare.

   

  RO ÎNGRĂȘĂMÂNT AZOSULFOCALCICA TIP MIF este o polisulfură de calciu (Zeamă sulfocalcică) la care s-a adăugat o cantitate de 4% N nitric rezultând ca efect o fotosinteză de foarte buna calitate, o rezistență deosebită a tijei și rădăcinii la cerealele păioase, asigură o cantitate deosebită de gluten în bobul de grâu, asigură o cantitate importantă de ulei în semințele de floarea soarelui și rapiță, asigură o buna rezistență la depozitare a fructelor.

  Depozitare și transport.

  Ambalare: Produsul se ambalează în flacoane de polietilenă, PVC, sticlă cu capacitate de 50ml, 100ml, 500ml, , 1litru, 2litri, 5litri, 20litri, fiind inscripționate prin etichetare autocolantă, etichetele fiind inscripționate conform legislației in vigoare.

  Produsul comercial ambalat se depozitează în spații bine aerisite, lipsite de sursă de foc și dotate cu instalații PSI.

  Transportul se realizează cu mașini autorizate.

   

   

   

   

   

  S.C. Mifalchim Group S.R.L.

 • produs

  S.C. Mifalchim Group S.R.L., producător de pesticide, îngrășăminte, conservanți alimentari și de uz gospodăresc se preocupă permanent pentru formularea și obținerea de produse ce au rolul de a îmbunătăți calitățile produselor fabricate și expuse spre consum pieței.

  Pentru perioada premergătoare intrării în pârg și a coacerii în vederea recoltării fructelor a fost formulat un produs cu rol de îngrășământ pe baza de sulf și calciu ce are menirea de a fortifica pulpa și membrana fructelor, strugurilor și legumelor, calități ce dau o rezistență deosebită împotriva putregaiului, mucegaiurilor cumulate cu o rezistență pe termen mediu și lung la depozitare, produsul se aplică prin stropire din momentul în care fructele au intrat în pârg, membrana exterioară a fructului fiind peliculizată micronic cu o crustă de calciu ce protejează împotriva insectelor, păsărilor, agresivităţii factorilor de mediu și implicit de fermentare și mucegăire prematură. Îngrășământul SULF CALCIC are în compoziția sa microelementele Sulf solubil în concentrație 26-27% și Calciu de 8-10%, microelemente ce asigură și o protecție împotriva bolilor foliare și a insectelor, microelemente ce ajută la obținerea de formă proteică ce fortifică pulpă fructelor ( în mod deosebit la măr ). Produsul îngrășământ SULF CALCIC se utilizează la temperaturi sub 25 grade, doză de consum fiind de 1,5 – 2 L/ 100l soluție, produsul putând fi utilizat pentru hidratare si protecție la fermentație și după recoltare, după ce fructele au fost depozitate folosind o doza de 1L/100L soluție. Stropirea se face cu minim 10-15 zile înainte de recoltat, produsul fiind total biodegradabil în timp. Recomandăm consumatorilor de legume și fructe că înainte de a fi consumate acestea să fie foarte bine spălate cu apă curată. Produsul îngrășământ SULF CALCIC este un lichid ce are culoarea vișinii putrede și este ambalat în recipiente tip pet și polipropilenă în capacități de 100ml, 500ml, 1L, 5L, iar pentru marii consumatori poate fi livrat în cuburi PVC de 1000L.

  Stimați consumatori, apelați la produsele românești create de inteligența românească și în folosul românilor!

 • produs

  RO ÎNGRĂȘĂMÂNT COMPLEX FOLIAR BIOMIF

  Conținutul acestui complex este următorul: 8%N; 12%P; 8%K; 15%S; 6%Ca; 1%Cu; 0,3%Mg; 0,1%B; 0,1%Zn.

  Acest produs are la baza fabricației punerea în valoare a minereurilor cu conținut bogat în microelementele: fosfor, potasiu, sulf, cupru, calciu, adăugându-se în diverse proporții bor, zinc, magneziu și azot, rezultând o formulă foarte benefică amendărilor în culturile de pomicultură, viticultură și legumicultură dar putând fi utilizate cu mare succes și în culturile de cereale și plante tehnice ( grâu, rapiță, floarea soarelui, sfeclă de zahăr, porumb, cartof , etc.).

  RO ÎNGRĂȘĂMÂNT COMPLEX FOLIAR BIOMIF se prezintă sub forma unei pulberi umectabile și ce are o solubilizare rapidă utilizându-se 5-6 kg de produs comercial /ha fiind solubilizat într-o cantitate de apă cuprinsă între 500 și 1000L în funcție de ce concentrație de microelemente se dorește a se utiliza în amendarea diverselor culturi și ținând cont de diversele faze de evoluție a plantei.

  Produsul comercial se prepară ca soluție de stropit în vase ce nu produc coroziune (PVC ; sticlă; emailate; inox) folosind doza ce o dorim peste care se toarnă ușor apă și se amestecă în permanență până la dizolvarea integrală a produsului pulverulent. După solubilizarea produsului soluția rezultată va fi filtrată printr-un tifon urmând ca apoi să fie consumată ca atare sau în amestec cu tratamentele fitosanitare ce sunt consumate la momentul respectiv, RO ÎNGRĂȘĂMÂNT COMPLEX FOLIAR BIOMIF fiind compatibil cu foarte multe din fungicidele de contact sau sistemice și insecticidele utilizate în tratamentele fitosanitare. Pe întreaga perioadă de distribuție a produsului în cultură utilizând pompe atomizor pentru stropit, soluția de stropit se va afla sub o ușoară barbotare, scopul fiind acela de a se distribui uniform pe întreaga suprafață amendată.

  Este necesară această filtrare întrucât mineralele supuse procesării conțin un procent foarte mic de steril (maxim 1% ) ce nu se micronizeaza suficient de bine. RO ÎNGRĂȘĂMÂNT COMPLEX FOLIAR BIOMIF asigură o fotosinteză foarte bună având ca efect o dezvoltare armonioasă de excepție a plantei ( rădăcină, tulpină, frunză și fruct), fortifică pulpă și membrana exterioară a fructului, rezultă o culoare deosebită la fructele colorate, asigură o cantitate deosebită de gluten și de ulei la cereale și plantele tehnice.

  Sulful din rețeta prezentată este microelementul ce asigură o foarte bună metabolizare a nutrienților (azot, fosfor, potasiu) și totodată deblochează cantități de nitriți neasimilați din sezoanele anterioare transformându-i în proteină (cantități de nutrienți azot, fosfor, potasiu neasimilați de plante din sezoanele anterioare și care s-au transformat ulterior în nitriți).

  Vă recomandăm pentru perioada de toamnă utilizarea RO ÎNGRĂȘĂMÂNT COMPLEX FOLIAR BIOMIF (sub formă de pulbere) 100kg/ha în asociere cu îngrășământul granulat AZOSULF UREE TIP MIF 100kg/ha după înfrățirea culturilor de toamna ( grâu, răpită ) asigurând o dezvoltare foarte bună a plantei (a rădăcinii în mod deosebit), calități ce sunt necesare tranziției perioadei cu temperaturi scăzute din perioada de Iarnă.

   

  Acest tratament se poate repeta în lunile februarie, martie. În primăvară, după ce temperaturile nu mai coboară sub 5-6°C, vom prepara produsul foliar sub formă de soluție respectând instrucțiunile mai sus menționate, amendarea plantațiilor cu ROÎNGRĂȘĂMÂNT COMPLEX FOLIAR BIOMIF putând fi realizată odată cu efectuarea tratamentelor fitosanitare la grâu ( până în burduf ), la rapiță și floarea soarelui (până când sămânța se apropie de maturizare), în viticultură, pomicultură și legumicultură (după formarea fructelor produsul putând fi consumat până în pârgul fructelor și legumelor ).

  În urma tratamentelor realizate la timp și în dozele stabilite de producător se obțin recolte foarte bune iar produsele obținute (semințe , fructe, legume) dobândesc o rezistență foarte bună la depozitare pe termen mediu și lung.

 • produs

  FISA TEHNICA

  RO- INGRASAMANT  SULFAT DE CUPRU TIP MIF

  (denumire populara piatra vanata)

  PRODUCATOR :      S.C. MIFALCHIM GROUP S.R.L.

  PUNCTE DE FABRICATIE :

  – Punct de lucru loc. MARASESTI, Soseaua Nationala nr. 6, jud. Vrancea

  – Punct de lucru loc. Onesti, Str. 6 Martie, nr. 20, jud.Bacau

   

  Fisa tehnica se refera la fabricatia produsului fertilizator RO- INGRASAMANT  SULFAT DE CUPRU TIP MIF, produs rezultat in urma conditionarii si  macinarii sulfatului de cupru PENTAHIDRAT  impreuna cu Lauril Sulfonat de Sodiu, in vederea obtinerii unui amestec ce are o solubilizare foarte buna, fapt ce  duce la valorificarea in intregime a produsului obtinut.

  In urma acestor procesari are loc o imbunatatire a umectabilitatii si suspensabilitatii emulsiei ce rezulta ca urmare a solubilizarii in apa a cristalelor de Sulfat de cupru si totodata o usoara schimbare a culorii (din albastru intens in albastru deschis – zeama albastra ).

  Aceasta modificare de forma si structura este foarte importanta in momentul realizarii solutiei de stropit, micsorand timpul de obtinere a solutiei, sunt create conditiile unei foarte bune solubilizari si suspensabilitati al produsului si totodata sunt realizate economii de materii prime (valorificarea superioara a sulfatului de cupru pentahidrat).

  RO- INGRASAMANT  SULFAT DE CUPRU TIP MIF pune in evidenta microelemetele cupru si sulf ce sunt necesare eliminarii carentei de cupru in vederea dezvoltarii plantatiilor de viticultura, pomicultura, legumicultura.

   

  Caracteristici tehnice ale sulfatului de cupru pentahidrat – materie prima:

   

  Stare fizica                                                                   solid cristalin

  Sulfat de cupru                                                                    98%

  Umiditate                                                                              max 2%

  Continut de cupru                                                                     25%

  Culoarea                                                                               albastru

  Miros                                                                                  fara miros

  Densitate relativa                                                     2.286g/cm3

  Solubilitate                                                                22g/100g H2O, la 25˚C

  pH-ul                                                                         3,5 – 4  unitati pH in solutie de 1%

  Temperatura de descompunere                                         ˃ 110˚C

   

   

   

   

   

  Caracteristici tehnice RO- INGRASAMANT  SULFAT DE CUPRU TIP MIF:

  Sulfat de cupru                                                                    98%

  Lauril sulfonat de sodiu                                                      1%

  Umiditate                                                                              1%

  Continut de cupru                                                               min. 24,5% max. 25%

  Continut de sulf solubil                                                       min. 10% max. 12%           

  Culoare                                                                                Albastru deschis

  Densitate relativa                                                                 2,286 g/cm3

  Solubilitate                                                                           22 g/100g H2O la 25 C

  pH                                                                                         3,5 -4

  Temperatura de descompunere                                         110 C

  Termen de garantie                                                             24 de luni

   

  Recomandare de utilizare:

  Se utilizeaza sub forma de solutie (foliar) in plantatiile ce produc carente de cupru

  (grau, porumb, rapita, in, canepa, vita de vie, pomicultura, legumicultura).

  Concentratiile utilizate in repaus vegetativ sunt cuprinse intre 1-3% sulfat de cupru, in functie de plantatie; parametrii de temperatura, umiditate si de evolutia starii de vegetatie.

  Pentru perioada de vegetatie RO- INGRASAMANT  SULFAT DE CUPRU TIP MIF se neutralizeaza cu var folosindu-se ca reteta o parte de sulfat de cupru si o parte var hidratat obtinandu-se un PH de 5,5 sau o parte sulfat de cupru si 2 parti var hidratat obtinandu-se un PH de 7-8 unitati PH.

  RO- INGRASAMANT  SULFAT DE CUPRU TIP MIF se foloseste in rasadnite pentru amendarea solului in vederea obtinerii unei usoare aciditati a solului (pH 5-5,5 unitati pH), parametri necesari in obtinerea de rasaduri pentru legumicultura in vederea infiintarii culturilor legumicole de sere si camp.

  RO- INGRASAMANT  SULFAT DE CUPRU TIP MIF  se foloseste in plantatiile de viticultura si pomicultura premergator intrarii in repaus vegetativ sau dupa taierea corzii folosind doze de 20-30kg/1000litri solutie/ha.

  Mod de ambalare:

  RO- INGRASAMANT  SULFAT DE CUPRU TIP MIF

  se ambaleaza in saci de polipropilena caserati sau de polietilena, in capacitati de 25kg, sau in pungi de polipropilena sau polietilena aluminizata in cantitati de 0,05kg; 0,1kg; 0,5kg; 1kg si galetuse.

  Ambalajele vor fi etichetate conform legislatiei in vigoare.

   

  Depozitare si transport:

  Pentru depozitare sunt utilizate spatii acoperite, aerisite si uscate, in care temperaturile nu voi cobora sub -100C.

  Deasemenea spatile vor fi dotate cu instalatii de apa si PSI.

  Transportul se v-a efectua cu mijloace de transport AUTO, licentiate produsului transportat, fiind insotit de:

  • Aviz de expeditie
  • Factura fiscala
  • Declaratie de conformitate
  • Fisa de securitate

   

   

  S.C. MIFALCHIM GROUP S.R.L

 • produs

  S.C Mifalchim Group S.R.L., distribuitor și deținător de depozit autorizat de gaz lichefiat de dioxid de sulf, conservant alimentar pentru industria vinificației și a conservelor de legume și fructe ce  are posibilitatea aprovizionării producătorilor de vin și conserve utilizând spre stocare la consumator o micro-instalație depozit de SO2, posibilitate tehnică ce asigură o mare flexibilitate în ceea ce privește alimentarea proceselor tehnologice cu conservantul alimentar ce are conținut de Dioxid de sulf în concentrație de minim 99,98% SO2.

  Micro-instalația de stocare SO2 în capacitate de 1000 kg poate fi montată de furnizorul de SO2 gaz lichefiat la solicitarea consumatorului, furnizorul va asigura asistența tehnică și verificările periodice ISCIR pentru o taxă modică (500E/an), existând posibilitatea aprovizionării cu SO2 ori de câte ori furnizorul este solicitat. Această relație comercială poate intra în vigoare din momentul semnării unui contract de furnizare SO2 ce are ca obligativitate relaționarea pe o perioadă de minim 5 ani, perioadă în care veți fi obligați să vă aprovizionați cu SO2 gaz lichefiat numai de la S.C. Mifalchim Group S.R.L.

 • produs

   

  Fisa tehnica a produsului de uz gospodaresc

  BENTONITA ALIMENTARA MARCA CLARIT 360

   

  BENTONITA ALIMENTARA MARCA CLARIT 360 este procurata din import, fabricant fiind compania franceza Sud-Chimie si este destinata utilizarii ca filtru natural in procesul de limpezire a vinului. SC MIFALCHIM GROUP SRL microambaleaza acest produs la capacitati de 0,05; 0,1; 0,5 si 1 kg in scopul comercializarii catre micul gospodar in sensul folosirii acestui produs in procesul de fabricatie a vinului.

  Produsul este ambalat in punga din folie aluminizata, etichetata autocolant avand inscriptionate , instructiuni de utilizare. Astfel bentonita este folosita simultan cu tratamentul efectuat pentru fermentatii controlata  ( se utilizeaza conservantul alimentar pe baza de SO2 6% sau SO2 18% ) . Doza necesara limpezirii vinului rosu este de 1- 1,5 kg / 1000litri vin rosu sau 2 kg / 1000litri vin alb.

  Vinul poate fi consumat dupa aproximativ 21 de zile de la efectuarea tratamentului.

  Caracteristicile tehnice ale produsului sunt mentionate in fisa tehnica elaborata si furnizata de producator.

  Ambalare, depozitare si transport.

  Bentonita alimentara ambalata in punga aluminizata se pastreaza in cutii de carton paletate europaleti si adapostite in spatii acoperite , bine aerisite , ferite de sursa de caldura si foc, prevazute cu instalatii de PSI. Transportul se efectueaza cu mijloace auto autorizate pentru transport de uz general.

  Termen de garantie 24 de luni.

   

  S.C. MIFALCHIM GROUP S.R.L.

 • produs

  FISA TEHNICA a produsului de uz gospodaresc BATON SULF

  SF nr.1/2003

   

   

  Prezentul SF nr. 1/2003 se refera la producerea unui fitil pe suport de carton, de forma lamelara, imbracat in sulf topit, care este aprins la unul din capete si care prin ardere degaja un fum cu continut dedioxid de sulf ce are rolul de a diminua concentratia de oxigen din spatiul sau vasul in care este utilizat, avand ca efect migrarea rozatoarelor, distrugerea musculitelor de otet, diminuarea posibilitatii de mucegaire a peretilor, diminuarea posibilitatii de incoltire a cerealelor si a cartofului, diminuarea fermentatiei la legume si fructe, pregatirea vaselor din lemn, sticla, mase plastice in vederea depozitarii de vin si a muraturilor.

  Caracteristici tehnice

  Stare fizica                                                                                   masa topita

  Culoarea                                                                                   galben

  Miros                                                                                         caracteristic

  Punct de aprindere                                                                   235°C

  Punct de topire                                                                         116°C – 119°C

  Greutate aproximativa                                                         25gr.

  Perioada de ardere                                                               5-10 min.

  Eficacitate de utilizare                                                         1 fitil 25gr. pentru un                                                                                                                    spatiu de 1 m3

  Aspect                                                                                   forma lamelara

  Termen de valabilitate 24 de luni.

   

  Ambalare si depozitare:

              Batonul de sulf se ambaleaza in folie de polietirena, continand 5 – 10 batoane per pachet, ambalate la randul lor in cutii de carton, etichetate autocolant.

  Produsul este etichetat conform legislatiei in vigoare si se depoziteaza in spatii uscate, aerisite, ferite de sursa de caldura si dotate cu mijloace P.S.I.
  S.C. MIFALCHIM GROUP S.R.L.

   

 • produs

   

  Fisa tehnica a produsului de uz gospodaresc

  CONSERVANT ALIMENTAR TIP MIF PE BAZA DE SO2 6%

  S.F. 1 /2013

   

  Prezentul standard de firma reprezinta norma interna de fabricatie a conservantului alimentar  pe baza de dioxid de sulf avand concentratie de 5-6%. Procesul de fabricatie consta in injectarea gazului lichefiat SO2 in perna de apa rezultand o solutie apoasa, limpede, fara sediment avand o concentratie in SO2 de 5-6%, acest procent reprezentand cantitatea ideala pentru tratarea mustului in procesul de fermentatie controlata si intretinerea vinului pe o perioada indelungata.

  Tratamentul cu conservant alimentar SO2 6% se realizeaza odata cu zdrobirea strugurilor si obtinerea mustului asigurandu-se o fermentatie optima pastrandu-se calitatile oxidante ale vinului. In faza de zdrobire a strugurilor folosim o doza de 1l solutie produs comercial/ 1000kg struguri.  Conservantul alimentar pe baza de SO2 in concentratii de 6% se mai utilizeaza dupa ce vinul s-a separat de drojdie folosindu-se o doza de 0,6 – 0,8litri / 1000litri vin. O data cu acest tratament protejam vinul impotriva efectului de otetire. Se recomanda ca in aceasta faza sa efectuam si tratamentul de bentonizare  ce permite o limpezire foarte buna a vinului. In urma tratamentului cu SO2 6% si bentonita  vinul se agita in scopul omogenizarii intregii mase de vin si va fi consumat dupa minim 21 de zile de la efectuarea tratamentului mai sus mentionat.

              Caracteristici tehnice ale produsului:

  Aspect:                                                           Solutie translucida, limpede , fara sediment

  Concentratie:                                                   5-6% SO2

  Densitate relativa:                                           1,032-1,034 kg/ cm3

  Temperatura de pastrare:                                maxim 27 grade Celsius

  Doza de utilizare:                               Minim 0,6% litri/ 1000litri vin – Maxim 1litru / 1000litri vin

  Termen de valabilitate                                    24 de luni

  Ambalare, depozitare si transport.

  Produsul conservant alimentar cu continut de SO2 6% sub forma de solutie se ambaleaza in recipienti tip pet, polietilena, polipropilena in capacitati de 50 ml, 100ml, 200 ml,  500ml, 1 L , 2 L si 5 L fiind baxate in folii termocontractibile si depozitate pe europaleti in spatii acoperite foarte bine aerisite, ferite de sursa de caldura si foc. Transportul se asigura cu masini autorizate.

  S.C. MIFALCHIM GROUP S.R.L.

 • produs

   

  Fisa tehnica a produsului de uz gospodaresc

  ASFIX TIP MIF

  S.F. 2 /2013

   

  Prezentul standard de firma reprezinta norma interna de fabricatie a produsului de uz gospodaresc denumit comercial ASFIX  ce are la baza fabricatiei solutia apoasa sub forma de conservant alimentar cu concentratie de 4-5% dioxid de sulf, concentratia de dioxid sulf asigurand efectul de diminuare a concentratiei de oxigen din spatiile subterane si supraterane. Odata cu diminuarea concentratiei de oxigen apare efectul de asfixiere pentru vietuitoare obligandu-le pe acestea sa migreze. Produsul sub forma lichida si avand concentratia de 4-5% dioxid de sulf este ambalat intr-un flacon cu capacitatea de 50 ml si prevazut cu picurator asigurat cu capac etans.

  Pentru utilizare se desface capacul si se introduce in galeria rozatoarelor cu picuratorul indreptat in jos spre galerie. Dupa introducerea flaconului ASFIX in galerie gura acesteia se va acoperi cu pamant urmand ca continutul din flacon sa fie eliminat prin picurare iar prin volatilizarea dioxidului de sulf din continutul solutiei are loc diminuarea concentratiei de oxigen din galerii provocand efectul de asfixiere ce va genera migrarea rozatoarelor.

              Caracteristici tehnice ale produsului:

  Aspect:                                                           Solutie translucida, limpede , fara sediment

  Concentratie:                                                   4-5% SO2

  Densitate relativa:                                           1,032-1,034 kg/ cm3

  Temperatura de pastrare:                                maxim 27 grade Celsius

  Doza de utilizare:                                          1 flacon/galerie

  Termen de valabilitate                                    24 de luni

  Ambalare, depozitare si transport.

  Produsul de uz gospodaresc ASFIX  sub forma de solutie se ambaleaza in recipienti tip pet, polietilena, polipropilena in capacitati de 50 ml  fiind baxate in folii termocontractibile si depozitate pe europaleti in spatii acoperite foarte bine aerisite, ferite de sursa de caldura si foc. Transportul se asigura cu masini autorizate.

  S.C. MIFALCHIM GROUP S.R.L.

 • produs

  S.C. MIFALCHIM GROUP S.R.L vine în întâmpinarea agricultorilor ce gestionează culturi de pomicultură, viticultură și legumicultură cu soluții tehnice noi ce au ca efect îmbunătățirea calității solurilor și o dezvoltare armonioasă a plantațiilor de viticultură și pomicultură.

  Soluțiile tehnice propuse se refera la completarea rețetelor de produse stimulatoare de vegetație și produse de uz fitosanitar cu unul din cele mai importante microelemente regăsite în natură – Carbonul.

  Carbonul C este atomul cu cea mai mare importanță în lume. Toate substanțele organice conțin C. Plantele pot transforma moleculele de CO2 și H2O în glucide și oxigen (procesul de fotosinteză). Fotosinteza este procesul bioenergetic care permite plantelor să sintetizeze substanțele organice de care au nevoie prin utilizarea energiei solare. Este vorba despre producerea substanțelor organice, care conțin carbon, pornind de la apă și carbon anorganic (CO2) în prezența luminii.

  Dioxidul de carbon din aer, apă și substanțele minerale din sol constituie necesarul nutritiv al plantei.

  S.C. MIFALCHIM GROUP S.R.L promovează consumul aditivului și totodată stimulatorului de vegetație Soluție Cuprică anti-îngheț, produs ce conține în formularea sa și un procent de 4-5% Carbon. Acest produs are caracteristică de adeziv, asigurând o vâscozitate a soluției formulate, implicit o volatilitate redusă a soluției, ocazie cu care se observă o majorare de remanență a substanțelor din care este compusă soluția de stropit.

  Soluția Cuprică anti-îngheț poate fi utilizată atât în rețetele cu produse de contact cât și sistemice, Carbonul din compoziția sa având o foarte mare contribuție in procesul de fotosinteză a plantei, fapt ce evidențiază și calitatea de stimulator de vegetație.

  Rolurile de adeziv și de stimulator de vegetație sunt completate și de calitatea de protecție la șocuri termice datorate temperaturilor scăzute și foarte scăzute din perioada premergătoare repausului vegetativ, protecție la soc termic în perioada brumelor de primăvară și protecție la șoc termic în perioada de vară când există posibilitatea unor diferențe de temperatură noapte-zi ce creează stresul de cultura care influențează dezvoltarea plantei si a fructelor.

  Produsul Soluție Cuprică anti-îngheț poate fi utilizat cu succes atât în culturile agricole de toamna-primăvară (grâu, rapiță, floarea soarelui, sfeclă de zahar, porumb, etc.) cât și în plantațiile de legumicultură și viticultură.

   

  Grilă de tratamente în pomicultură utilizând produsele marca Mifalchim

   

  Pentru obținerea de performanțe privind calitatea și cantitatea fructelor, întreținerea culturilor de pomicultură va începe utilizând tratamentele fitosanitare necesare perioadei premergătoare intrării în repaus vegetativ.

   

  Tratamentul nr. 1

  După culesul fructelor se recomandă îmbăierea până la umectare completă cu insecto-fungicidul Polisulf tip MIF (Polisulfură de calciu), concentrație de 5-10%, tratament prin care se realizează eliminarea posibilelor boli foliare, factori de atac (făinare, monilioze, rapăn, San Jose) și totodată se diminuează depozitul de bacterii glasogene ce se dezvoltă la nivelul tulpinii și crengilor, bacterii care au rolul de cristalizare prematură a apei în condiții de temperaturi negative. Perioada efectuării tratamentului este septembrie-octombrie-început de noiembrie – în funcție de perioada în care se recoltează fructele.

   

  Tratamentul nr. 2

  În perioada de toamna, premergător intrării în repaus vegetativ (noiembrie – început de decembrie) utilizăm o zeamă albastră compusă din Zeamă Bordeleză tip MIF sau RO Îngrășământ Cupru Calcic în procent de 50% și Sulfat de Cupru tip MIF în procent de 50% , urmărindu-se a se   obține o soluție  cu un pH 5 – 5,5 – soluție ce permite diminuarea  reminiscențelor de mană și rapăn și obținerea de rezistență pentru iernat, amestec în care se poate utiliza și 10% din produsul comercial Soluție Cuprică Anti-îngheț, soluție ce asigură  protecție la temperaturi de până la -13 grade Celsius care va fi cumulată cu rezistența biologică a plantei, fapt ce va determina obținerea unei rezistențe la temperaturi negative de până la -23 grade Celsius.

   

  Tratamentul nr. 3

  În perioada de iarnă după tăierea ramurilor în pomicultură în vederea cicatrizării, utilizăm Zeama Bordeleză tip MIF sau RO Îngrășământ Cupru Calcic în concentrație de 3% pH 6 (produsul rezultând din amestecul a 80% Zeama Bordeleză tip MIF cu 20% RO-Îngrășământ Sulfat de Cupru tip MIF, (3 kg amestec/100L soluție). Pomicultorii pot solicita producătorului realizarea și livrarea  amestecului cupric în funcție de cantitățile ce sunt necesare.

   

  Tratamentul nr. 4

  Se realizează din momentul în care mugurele începe sa se umfle folosind insecto-fungicidul  Polisulf tip MIF sau RO-Îngrășământ Azosulfocalcica în concentrație de 5-10% (doza 5-10 L/100 L soluție) în vederea preîntâmpinării atacului de făinare ce se dezvoltă în mugure, tot cu această ocazie fiind eliminate posibilele rezerve de ouă, larve de acarieni, San Jose, păianjeni, etc.

  Notă!

  Întrucât în aceasta perioadă există riscul dezvoltării de temperaturi foarte scăzute, pentru a proteja plantațiile de pomicultură putem utiliza produsul Soluție Cuprică Anti Îngheț tip MIF care în concentrație de 5% din produsul comercial poate asigura o protecție la temperaturi scăzute de până la -8 grade Celsius.

   

  Tratamentul nr. 5

  (ivirea primelor două frunzulițe).

  Din acest moment se consideră intrarea în vegetație a plantațiilor de pomicultură. Folosim Polisulf tip MIF sau RO-Îngrășământ Azosulfocalcica în concentrație de 2% (2L/100L soluție), preîntâmpinând făinarea și atacul de insecte și acarieni, păianjeni, San Jose, etc. Din acest moment tratamentele se vor efectua la intervale de 7 -8 zile de la tratamentul anterior.

  Produsele Polisulf tip MIF și RO-Îngrășământ Azosulfocalcica conțin micro elementul Sulf care este cel mai bun metabolizant al nutrienților (azot, fosfor, potasiu) și Calciu ce asigură  o fotosinteză superioară și o dezvoltare armonioasă a plantei și a viitoarelor fructe.

   

  Tratamentul nr. 6

  Zeama Bordeleză sau RO-Îngrășământ Cupru Calcic 0,5% (doza de 500 gr. ZB/100 L) soluție împreună cu Sulf Muiabil (Sulfomat 80WG, Sulfomat 80 PU, RO-Îngrășământ Sulfomat 80 tip MIF) concentrație 0,3-0,4% (doza de 300-400 gr/100L soluție). Cu această ocazie putem utiliza Soluția Cuprică Anti Îngheț tip MIF în concentrație de 3%, asigurând pe perioada brumelor o rezistență la temperaturi negative de până la -5, -6 grade C.

  Zeamă Bordeleză tip MIF sau RO-Îngrășământ Cupru Calcic conțin microelementul Cupru, Sulfomat 80 sau Sulfomat 80PU conțin 80% Sulf, substanțe care utilizate împreună ajută la dezvoltarea plantei evitând carențele de Cupru și Sulf, carențe ce oferă condiții prielnice dezvoltării manei, făinării și acarienilor în plantațiile de pomicultură.

   

  Tratamentul nr. 7

  Premergător înfloritului utilizăm Captomat 50PU concentrație 0,25% (doză de 250g) împreună cu S80PU (400 g) rezultând o rețetă de 250g + 400g/100L soluție ce oferă protecție împotriva manei și a făinării.

  Notă!

  Din momentul intrării în vegetație și până în momentul când mugurele are tendința de a sparge putem utiliza Soluția Cuprică Anti Îngheț tip MIF, împreună cu tratamentele fitosanitare aferente acelei perioade, folosim o concentrație de 2-3%, soluția obținută asigurând și protecție la temperaturi scăzute de până la -5, -6 grade Celsius. Soluția Cuprică Anti Îngheț este concepută și ca aditiv de priză pe plantă a produselor de contact având și rol de mărire a vâscozității soluției, fapt ce va determina micșorarea volatilității și implicit mărirea remanenței produsului administrat. În cazul efectuării tratamentelor cu produse de contact și adăugând produsul Soluție Cuprică Anti Îngheț se obține o majorare de până la 10 zile a intervalului între tratamente. în perioada iunie-iulie și în situația în care plantațiile pot căpăta stres de cultură datorat diferențelor mari de temperatură noapte-zi putem utiliza cu succes Soluția Cuprică Anti Îngheț în concentrații de maxim 1% din produsul comercial, eliminând acest disconfort.

   

  Tratamentul nr. 8

  Pentru perioada înfloritului se poate utiliza un insecto-fungicid sistemic a cărui remanență este de 15-21 zile.

   

  Tratamentul nr. 9

  Repetăm tratamentul 7 la care se adaugă un îngrășământ foliar, denumire comercială Bio Mif (de fabricație Mifalchim Group), bogat în fosfor 10%, potasiu 14%, sulf 3%, azot 3%, bor 1%, zinc 1%, cupru 1%, utilizând 500g îngrășământ în adaos la 250 g Captomat + 400g Sulfomat 80PU  la 100L soluție. Se urmărește protejarea împotriva manei, făinării și să asigurăm și o foarte bună fotosinteză, ceea ce permite dezvoltarea fructului.

   

  Tratamentul nr. 10

  Polisulf tip MIF sau RO-Îngrășământ Azosulfocalcica în concentrație de 2% (2L/100L soluție) – suntem în perioada de sfârșit de iunie, început de iulie când sunt posibile atacuri virulente de făinare și asigurăm și protecție împotriva insectelor, acarienilor, păianjenilor.

   

  Tratamentul nr. 11

  Zeama Bordeleză sau RO-Îngrășământ Cupru Calcic în concentrație de 0,5-0,7 % (500-700 g/100L soluție). Perioada de pârg, premergător perioadei de cules.

   

  Tratamentul nr. 12

  Pentru fructele ce urmează a fi depozitate pe perioade mai lungi se recomandă tratamentul cu Polisulf tip MIF sau RO-Îngrășământ Sulf Calcic tip MIF – insecto-fungicid ce asigură un strat micronic de calciu ce diminuează din posibilitatea fermentației și stopează mucegaiurile. Se realizează cu minim 2-3 săptămâni înainte de cules.

   

 • produs

  S.C. MIFALCHIM GROUP S.R.L vine în întâmpinarea agricultorilor ce gestionează culturi de pomicultură, viticultură și legumicultură cu soluții tehnice noi ce au ca efect îmbunătățirea calității solurilor și o dezvoltare armonioasă a plantațiilor de viticultură și pomicultură.

  Soluțiile tehnice propuse se referă la completarea rețetelor de produse stimulatoare de vegetație și produse de uz fitosanitar cu unul din cele mai importante microelemente regăsite în natură – Carbonul.

  Carbonul C este atomul cu cea mai mare importanță în lume. Toate substanțele organice conțin C. Plantele pot transforma moleculele de CO2 și H2O în glucide și oxigen (procesul de fotosinteză). Fotosinteza este procesul bioenergetic care permite plantelor să sintetizeze substanțele organice de care au nevoie prin utilizarea energiei solare. Este vorba despre producerea substanțelor organice, care conțin carbon, pornind de la apă și carbon anorganic (CO2) în prezența luminii.

  Dioxidul de carbon din aer, apa și substanțele minerale din sol constituie necesarul nutritiv al plantei.

  S.C. MIFALCHIM GROUP S.R.L promovează consumul aditivului și totodată stimulatorului de vegetație Soluție Cuprică anti-îngheț, produs ce conține în formularea sa și un procent de 4-5% Carbon. Acest produs are caracteristică de adeziv, asigurând o vâscozitate a soluției formulate, implicit o volatilitate redusă a soluției, ocazie cu care se observă o majorare de remanență a substanțelor din care este compusă soluția de stropit.

  Soluția Cuprică anti-îngheț poate fi utilizată atât în rețetele cu produse de contact cât și sistemice, Carbonul din compoziția sa având o foarte mare contribuție în procesul de fotosinteză a plantei, fapt ce evidențiază și calitatea de stimulator de vegetație.

  Rolurile de adeziv și de stimulator de vegetație sunt completate și de calitatea de protecție la șocuri termice datorate temperaturilor scăzute și foarte scăzute din perioada premergătoare repausului vegetativ, protecție la șoc termic în perioada brumelor de primăvară și protecție la șoc termic în perioada de vară când există posibilitatea unor diferențe de temperatură noapte-zi ce creează stresul de cultură care influențează dezvoltarea plantei și a fructelor.

  Produsul Soluție Cuprică anti-îngheț poate fi utilizat cu succes atât în culturile agricole de toamnă-primăvară (grâu, rapiță, floarea soarelui, sfeclă de zahăr, porumb, etc.) cât și în plantațiile de legumicultură și viticultură.

   

  Grilă de tratamente în viticultură utilizând produsele marca Mifalchim

   

  Pentru obținerea de performanțe privind calitatea și cantitatea fructelor, întreținerea culturilor de viță-de-vie va începe utilizând tratamentele fitosanitare necesare perioadei premergătoare intrării în repaus vegetativ.

   

  Tratamentul nr. 1

  După culesul strugurilor se recomandă îmbăierea până la umectare completă cu Polisulf tip MIF în concentrație de 5% ce va duce la eliminarea posibilelor boli foliare și factori de atac (făinare, păianjeni și acarieni).

   

  Tratamentul nr. 2

  In perioada de toamnă, premergător intrării în  repaus vegetativ (noiembrie – început de decembrie) utilizăm o zeamă albastră compusă din Zeamă Bordeleză tip MIF în procent de 50% și Sulfat de Cupru tip MIF în procent de 50%, urmărindu-se a se obține o soluție cu un pH 5 – 5,5,  soluție ce permite diminuarea reminiscențelor de mană și rapăn și obținerea de rezistență pentru iernat, amestec în care se poate utiliza și 10% din produsul comercial Soluție Cuprică Anti-îngheț, soluție ce asigură protecție la temperaturi de până la -13 grade Celsius care va fi cumulată cu rezistența biologică a plantei, fapt ce va determina obținerea unei rezistențe la temperaturi negative de până la -23 grade Celsius.

   

  Tratamentul nr. 3

  În perioada de iarnă, după tăierea ramurilor în viticultură în vederea cicatrizării, utilizăm Zeamă Bordeleză tip MIF  în concentrație de 3% – pH 6 (produsul rezultând din amestecul a 80% Zeamă Bordeleză tip MIF sau RO-Îngrășământ Cupru Calcic cu 20% RO-Îngrășământ Sulfat de Cupru tip MIF) – 3 kg amestec/100L soluție. Viticultorii pot solicita producătorului realizarea și livrarea amestecului cupric în funcție de cantitățile ce sunt necesare.

   

  Tratamentul nr. 4

  Se realizează din momentul în care mugurele începe să se umfle folosind insecto-fungicidul  Polisulf tip MIF sau RO-Îngrășământ Azosulfocalcica în concentrație de 5-10% (doza 5-10 L/100 L soluție) în vederea preîntâmpinării atacului de făinare ce se dezvoltă în mugure, tot cu aceasta ocazie fiind eliminate posibilele rezerve de ouă, larve, păianjeni și acarieni.

   

  Notă!

  Întrucât în această perioada există riscul dezvoltării de temperaturi foarte scăzute, pentru a proteja plantațiile de viță-de-vie putem utiliza produsul Soluție Cuprică Anti Îngheț tip MIF care în concentrație de 5 % din produsul comercial poate asigura o protecție la temperaturi scăzute de până la -8 grade Celsius.

   

  Tratamentul nr. 5

  – faza de urechiușă (ivirea primelor două frunzulițe)

  Din acest moment ne considerăm în plina vegetație. Folosim Polisulf tip MIF sau RO-Îngrășământ Azosulfocalcica în concentrație de 2% (2L/100L soluție) preîntâmpinând făinarea și atacul de insecte și acarieni. Din acest moment tratamentele se vor efectua la intervale de 7-8 zile între tratamente.

  Produsele Polisulf  tip MIF și RO-Îngrășământ Azosulfocalcica conțin micro-elementul Sulf, care este cel mai bun metabolizant al nutrienților (azot, fosfor, potasiu) și Calciu ce asigură o fotosinteză superioară și o dezvoltare armonioasă a plantei și viitoarelor fructe.

   

  Tratamentul nr. 6

  Zeama Bordeleză sau RO-Îngrășământ Cupru Calcic 0,5% (doza de 500 gr. ZB/100 L soluție) împreună cu Sulf Muiabil (Sulfomat 80 WG, Sulfomat 80 PU, Sulfomat 80 tip MIF)  concentrație 0,3-0,4% (doza de 300-400 gr/100L soluție). Cu această ocazie putem utiliza Soluția Cuprică Anti-îngheț tip MIF în concentrație de 3%, asigurând pe perioada brumelor o rezistență la temperaturi negative de până la -5 -6 grade Celsius.

  Zeama Bordeleză tip MIF sau RO-Îngrășământ Cupru Calcic conțin microelementul Cupru, Sulfomat 80 sau Sulfomat 80PU conțin 80% Sulf, substanțe care utilizate împreună ajută la dezvoltarea plantei evitând carențele de Cupru și Sulf, carențe ce oferă condiții prielnice dezvoltării manei, făinării, acarienilor în plantațiile de viță-de-vie.

   

  Tratamentul nr. 7

  Premergător înfloritului utilizăm Captomat 50PU concentrație 0,25% (250g) împreună cu S80PU (400 g), rezultând o rețetă de 250g + 400g/100L soluție, oferind protecție împotriva manei și făinării.

  Notă!

  Din momentul intrării în vegetație (faza de urechiușă) și până în momentul când mugurele are tendința de a sparge, putem utiliza Soluția Cuprică Anti Îngheț împreună cu tratamentele fitosanitare aferente acelei perioade. Folosim o concentrație de 2-3%, soluția obținută asigurând și protecție la temperaturi scăzute de până la -5; -6 grade Celsius. Soluția Cuprică Anti Îngheț este concepută și ca aditiv de priză pe plantă a produselor de contact având și rol de mărire a vâscozității soluției, fapt ce va determina micșorarea volatilității și implicit mărirea remanenței produsului administrat.

  În cazul efectuării tratamentelor cu produse de contact și adăugând produsul Soluție Cuprică Anti Îngheț, se obține o majorare de până la 10 zile a intervalului între tratamente. În perioada de după formarea ciorchinelui, compactarea boabelor (iunie, iulie) și în situația în care plantațiile pot căpăta stres de cultură datorat diferențelor mari de temperatură noapte-zi putem utiliza cu succes Soluția Cuprică Anti Îngheț în concentrații de maxim 1% din produsul comercial, eliminând acest disconfort.

   

  Tratamentul nr. 8

  Pentru perioada înfloritului se poate utiliza un insecto-fungicid sistemic a cărui remanență este de 15-21 zile.

   

  Tratamentul nr. 9

  Repetăm tratamentul 7 la care se adaugă un îngrășământ foliar, denumire comercială Bio Mif (de fabricație MIFALCHIM GROUP), bogat în fosfor 10%, potasiu 14%, sulf 3%, azot 3%, bor 1%, zinc 1%, cupru 1%, utilizând 500g îngrășământ în adaos la 250g Captomat + 400g Sulfomat 80PU  la 100L soluție. Suntem în faza de bob de piper și dorim să protejăm împotriva manei, făinării și să asigurăm și o foarte buna fotosinteză, ceea ce permite dezvoltarea fructului.

   

  Tratamentul nr. 10

  Polisulf tip MIF sau RO-Îngrășământ Azosulfocalcica în concentrație  de 2% (2L/100L soluție). Suntem în perioada de sfârșit de iunie, început de iulie când sunt posibile atacuri virulente de făinare și asigurăm și protecție împotriva insectelor, acarienilor, păianjenilor.

   

  Tratamentul nr. 11

  Zeama Bordeleză sau RO-Îngrășământ Cupru Calcic în concentrație de 0,5-0,7% (500-700 g/100L soluție) – perioada de pârg premergător perioadei de cules.

   

  Tratamentul nr. 12

  Pentru struguri de masă ce urmează a fi depozitați pe perioade mai lungi se recomandă tratamentul cu Polisulf tip MIF sau RO-Îngrășământ Azosulfocalcica – insecto-fungicid ce asigură un strat micronic de calciu ce diminuează din posibilitatea fermentației și stopează mucegaiurile.

  Se realizează cu minim 2-3 săptămâni înainte de cules.

viziunea firmei

viziune

Produsele fungicide, îngrășămintele, conservanții alimentari, produsele de uz gospodăresc cu conținut de substanțe active sau microelemente ce au la bază ca materii prime cu conținut de Sulf, Cupru, Calciu, Potasiu, bentonită, uleiuri vegetale, caoline, Sulfat de Cupru, metabisulfit de potasiu, sunt agrementate de legislația comunitar europeană (REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/673 AL COMISIEI din 29 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologica și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul acestora).

 

 1. SULFOMAT 93P – FUNGICID – AUTORIZAȚIE NR. 2373/2008 – pentru agricultura României

Produsul fungicid Sulfomat 93P se recomandă a fi utilizat în faza de până în înflorit în doză de 20-25kg/ha și după formarea fructului în perioada iunie-iulie, perioadă în care sunt posibile atacuri agresive de făinare.

 

1.1 RO ÎNGRĂȘĂMÂNT SULFOMAT TIP MIF – AUTORIZAȚIE NR. 285/2018 – pentru agricultura României

SC Mifalchim Group SRL este singurul producător de pesticide și îngrășăminte ce pune în valoare ca substanță activă Sulful, formulând fungicide, iar cu ajutorul acestuia și împreuna cu alte microelemente precum Azotul, Magneziul, Calciul sunt formulate îngrășăminte cu caracter de regulator de pH stimulator de vegetație și protecție la boli foliare (făinare, putregaiul cenușiu, monilioze, acarieni).

— Sulfomatul Tip MIF se mai utilizează prin prăfuire folosind o doză de 20-25kg în perioada de vegetație la culturile de viță de vie, măr, speciile florale Sensevieria, Hibiscus. Aloe Arborescens și în doză de 3grame/plantă pentru speciile floricole.

Poate fi comercializat în toate magazinele agricole, de produse chimice și de uz general ce dețin raioane de grădină.

 

 1. SULFOMAT 80 PU – FUNGICID – AUTORIZAȚIE NR. 2371/2008 – pentru agricultura României și Republicii Moldova

Mod de Acțiune: este un fungicid de contact ce asigură o bună protecție împotriva bolilor foliare (făinare la vița de vie, măr și Erysiphe communis la rapiță).

Concentrație pentru Rapiță: 0.8% respectiv 8kg/ha utilizând 1000 Litri de soluție

2.1  RO ÎNGRĂȘĂMÂNT SULFOMAT 80 TIP MIF – AUTORIZAȚIE NR. 886/2018, (denumire populară SULF MUIABIL) – pentru agricultura României

Este un produs de uz agricol sub formă de pulbere umectabilă ce se solubilizează în apă obținându-se o emulsie cu caracter de stimulator de vegetație și având în compoziție microelementul Sulf 80%, Azot 4%, Magneziu 1%, Calciu 1%.

Mod de utilizare: se aplică foliar prin stropire până la umectare completă în doză de 30 grame/10 Litri de soluție (concentrație 0.3%) pentru culturile: speciile floricole Phylodendron, Hibiscus, Pelargonium grandiflorum.

RO Îngrășământ Sulfomat 80 Tip MIF se poate utiliza cu preventivitate în concentrație de 0.3-0.4% în culturile de viță de vie, pomicultură (măr, prun, păr), legumicultură, castravete, ardei, usturoi, ceapă, cultura cerealelor, grâu, orz (concentrație 0.8%) asigurându-se o foarte bună protecție împotriva bolilor foliare.

RO Îngrășământ Sulfomat 80 Tip MIF este compatibil cu produsele pe baza de Cupru și Captan putând fi utilizat în combinație cu tratamentele fitosanitare.

Poate fi comercializat în toate magazinele agricole, de produse chimice și de uz general ce dețin raioane de grădină.

 

 1. POLISULF TIP MIF – FUNGICID – AUTORIZAȚIE NR. 2005/2002 (înlocuiește în ianuarie 2018 Polisulfura De Calciu Tip MIF fiind identic în conținutul de substanță activă – minim 15% Sulf) pentru agricultura României și Republicii Moldova

3.1 RO ÎNGRĂȘĂMÂNT AZOSULFOCALCICA – STIMULATOR DE VEGETAȚIE – AUTORIZAȚIE NR. 794/2017, (denumire populară ZEAMĂ SULFOCALCICĂ) pentru agricultura României

Este un produs pentru uz agricol ce are în compoziția sa 12% Sulf total, 4% Azot și 2% Calciu, fiind omologat pentru a fi consumat în culturile de viță de vie, măr, tomate, grâu, rapiță, floarea soarelui, castraveți, ceapă, cartof, prun, cais, cireș.

Produsul se aplică foliar prin stropire fină până la umectare completă în două-trei tratamente sub formă de soluții diluate în concentrație de 2%, în doză de 20 Litri îngrășământ/ha/tratament.

3.2 RO ÎNGRĂȘĂMÂNT SULFCALCIC TIP MIF – DOSAR DE CERCETARE NR. 5070/2017 pentru agricultura României

Produs agricol sub formă de emulsie, de culoare verde ce conține 26% Sulf și 14% Calciu, utilizat foliar prin stropire până la umectare complet în concentrație de 1% (20ml/plantă) pentru speciile floricole de seră: Phylodendron, Pelargonium, grandifolium, Aloe arborescens.

Poate fi utilizat cu succes în perioada premergătoare intrării în repaos vegetativ al plantațiilor de viticultură și pomicultură având ca scop și maturizarea de coardă împreună cu posibile calități curative împotriva reminiscențelor de boli foliare, acarieni, ou de larve ce se mai regăsesc sub coaja corzii de viță de vie sau pomicultură. Având miros de hidrogen sulfurat îndepărtează rozătoarele, iepuri, șobolani, cârtițe.

Produsul Sulfcalcic poate fi utilizat și ca protecție împotriva fermentației fructelor depozitate folosindu-se o soluție de 0.5%, soluție cu care sunt stropite fructele depozitate, efectul datorându-se obținerii unei protecții date de crusta micronică de Calciu, formată în urma uscării produsului pe membrana fructului. Se recomandă ca înainte de a fi utilizat fructul să fie foarte bine spălat cu apă curată.

Poate fi comercializat în toate magazinele agricole, de produse chimice și de uz general ce dețin raioane de grădină.

 

 1. ZEAMĂ BORDELEZĂ TIP MIF – FUNGICID – AUTORIZAȚIE NR. 2333/2005 pentru agricultura României și Republicii Moldova

4.1 RO ÎNGRĂȘĂMÂNT CUPRU CALCIC (denumire populară ZEAMĂ BORDELEZĂ) pentru agricultura României

Produs de uz agricol rezultat în urma neutralizării Sulfatului de Cupru Pentahidrat ce conține ca microelemente Cupru 20% sub formă de Sulfat de Cupru neutralizat, 10% Sulf solubil și 6% Calciu. Este utilizat în situații de carență de Cupru folosind ca doză 5kg/ha/1000 Litri soluție .

Culturile la care se folosește sunt vița de vie, pomicultură, legumicultură, flori, arbori ornamentali.

Mod de utilizare: produsul RO Îngrășământ Cupru Calcic se aplică foliar sub formă de soluție utilizând pompe atomizor, stropirea efectuându-se până la umectare completă. Cupru Calcic în doză de 5kg/ha concentrație 0.5% (500g/100 Litri soluție) se poate utiliza cu preventivitate în combinație cu Sulfomat 80 Tip MIF (concentrație 400g/100 Litri soluție) asigurându-se o dezvoltare armonioasă a plantelor și fructelor aferente, protejându-le totodată de bolile foliare precum făinarea, mana, rapănul, moniliozele.

 

 1. RO ÎNGRĂȘĂMÂNT SULFAT DE CUPRU TIP MIF – AUTORIZAȚIE NR. 887/2018 (denumire populară PIATRĂ VÂNĂTĂ)

Produs de uz agricol ce conține ca microelemente 24.5% Cupru, 11.5% Sulf, 1% Lauril Sulfonat de Sodiu ce este destinat eliminării carențelor de Cupru, carențe ce duc la dezvoltarea de diverse boli foliare precum mana viței de vie, pomiculturii, legumiculturii, speciilor floricole: Phylodendron, Ficus benjamina, Pelargonium grandiflorum, arborii ornamentali.

Mod de utilizare: produsul se aplică foliar sub formă de soluții diluate de concentrație 1-3% în doză de 10-30kg îngrășământ/ha/tratament pentru viță de vie, măr, tomate, recomandându-se un pH de 5.5-6 unități pH.

Pentru speciile floricole se recomandă o soluție de 0.5%.

Poate fi comercializat în toate magazinele agricole, de produse chimice și de uz general ce dețin raioane de grădină.

 

 1. CAPTOMAT 50 PU – FUNGICID – AUTORIZAȚIE NR. 02-0086/2012 pentru agricultura Republicii Moldova

 

 1. RO ÎNGRĂȘĂMÂNT AZOSULFUREEA TIP MIF Autorizație nr. 557/2013

Produs de uz agricol ce conține 38% Azot total și 15% Sulf organic destinat tratamentelor premergătoare înființării de culturi de toamnă (grâu și rapiță), amendărilor în mustul zăpezii a culturilor de pomicultură, viticultură, cultura legumelor de câmp, cerealelor și plantelor tehnice. Rezultate de producție foarte importante s-au obținut în culturile de grâu, floarea soarelui, tomate, cartof, sfeclă de zahăr, rapiță, viță de vie, măr.

 

 1. SOLUȚIE CUPRICĂ ANTIÎNGHEȚ TIP MIF – ADITIV

Produs pentru uz agricol ce conține microelementele Carbon 8%, Cupru 1%, Sulf solubil 0.6%, Azot 3% și care la momentul prezent este utilizat ca aditiv folosit în rețetele fitosanitare pentru priză la plantă a produselor de contact (Zeamă Bordeleză, Sulfomat 80 PU, Captomat 50 PU, Polisulf TIP MIF), produs ce are o anume vâscozitate ce permite diminuarea volatilității soluțiilor de stropit și implicit majorarea cu minim 3 zile a perioadei de remanență a acestor produse de contact.

Totodată datorită materiilor prime ce sunt utilizate (în principal glicerina farmaceutică) și al simbiozei dintre microelementele ce fac obiectul rețetei produsului aditiv SOLUȚIE CUPRICĂ ANTIÎNGHEȚ TIP MIF au fost create condiții tehnice și de comportament ce asigură o buna protecție la scăderi bruște de temperatură în perioada de repaos vegetativ a plantațiilor de viticultură, pomicultură, sau a culturilor însămânțate în toamnă (grâu, rapiță). După intrarea în ușoară vegetație a plantațiilor de pomicultură și viticultură dar si a culturilor de legume de câmp se poate utiliza SOLUȚIE CUPRICĂ ANTIÎNGHEȚ TIP MIF împreună cu tratamentele fitosanitare sau amendări ale plantațiilor cu îngrășăminte foliare asigurând o protecție sigură la diminuări de temperaturi.

Recomandăm a fi utilizate următoarele proporții între produsul comercial si soluția de stropit:

 • Utilizând 2% din produsul comercial obținem o rezistență la temperaturi negative de până la -4 până la maxim -5°C
 • Utilizând 3% din produsul comercial obținem o rezistență la temperaturi negative de până la -6° maxim -7°C
 • Utilizând 5% din produsul comercial obținem o rezistență la temperaturi negative de până la -8° maxim -9°C
 • Utilizând 10% din produsul comercial obținem o rezistență la temperaturi negative de până la -18° maxim -23°C

Produsul SOLUȚIE CUPRICĂ ANTIÎNGHEȚ TIP MIF având în compoziția sa materii prime total biodegradabile nu influențează negativ în nicio situație dezvoltarea ulterioară a plantelor daca sunt respectate dozele stabilite de producător și formulator. Produsul este perfect compatibil cu toate fungicidele, insecto-fungicidele și îngrășămintele fabricate de SC Mifalchim Group SRL și pot fi utilizate și în solarii în perioada cu temperaturi scăzute, aplicându-se atât pe plantă cât și pe sol.

Produsul SOLUȚIE CUPRICĂ ANTIÎNGHEȚ TIP MIF utilizat în concentrație de 2% poate fi consumat în rețetele fitosanitare și în perioada de vară când sunt posibile variații mari de temperatură între noapte si zi ceea ce creează posibilitatea eliminării efectului de stres de cultură.

La momentul prezent SOLUȚIE CUPRICĂ ANTIÎNGHEȚ TIP MIF se testează în laboratoarele și terenurile agricole ale ICPA București pentru a fi omologat ca RO Îngrășământ cu calități și de rezistență la temperaturi scăzute punându-se în valoare microelementele principale Carbon, Azot, Sulf si Cupru, microelemente foarte necesare dezvoltării plantelor și protejării acestora împotriva diferiților agenți patologici.

Poate fi comercializat în toate magazinele agricole, de produse chimice și de uz general ce dețin raioane de grădină.

 

 1. FLORI PROT TIP MIF– ADITIV

Este un produs total biodegradabil care cuprinde ca materie prima de bază uleiul de soia și care împreună cu microelementele Carbon și Cupru, aflate în proporțiile stabilite de rețetarul fabricantului poate ajuta la întârzierea spargerii mugurilor, protejând o înflorire rapidă într-o perioadă în care există posibilitatea apariției de brume datorate scăderilor bruște de temperatura în condiții de variații mari de temperatura și umiditate.

Produsul aditiv FLORI PROT TIP MIF este compatibil cu SOLUȚIA CUPRICĂ ANTIÎNGHEȚ TIP MIF, insecto-fungicidul POLISULF TIP MIF, ZEAMĂ BORDELEZĂ TIP MIF și SULFOMAT 80 PU TIP MIF, produse fitosanitare și de protecție ce sunt utilizabile în perioadele de pre-înmugurire. Concentrația de produs aditiv FLORI PROT TIP MIF utilizat cu scop de întârziere a înfloritului este de 6-8% din produsul comercial. Tratamentul se efectuează foliar prin stropire până la umectare completă, remanența acestui produs fiind de peste 15 zile de la data efectuării tratamentului.

 

S.C. MIFALCHIM GROUP S.R.L. este o societate înființată la data de 21.06.2006, cu sediul în loc. Onești, strada 6 Martie, nr. 20, având nr. de ordine în Registrul comerțului – J04/2018/2008 și cod unic de înregistrare RO 18774764.

Obiectul principal de activitate al societății este „Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice” – 2020, societatea desfășurând o activitate intensă de producție destinată domeniului agricol, în special produse ce se adresează tratamentelor de uz fitosanitar în viticultură, pomicultură și legumicultură, fiind organizat și pentru distribuția acestora la consumatorul final sau rețele de farmacii agricole.

Societatea deține două puncte de fabricație de produse de uz fitosanitar , unul situat în Onești, iar cel de-al doilea în Mărășești la adresa Șoseaua Națională nr. 6, acesta din urmă fiind dotat cu utilaje și accesorii obținute prin finanțare europeană. Întreaga tehnologie de fabricație, atât cea de la punctul de lucru Onești, cât și cea de la Mărășești este concepută de cadrele tehnice ale societății.

În cadrul punctului de lucru Onești sunt fabricate, ambalate și distribuite produse pe bază de dioxid de sulf, utilizate în tehnologiile de vinificație, și care sunt depozitate în vederea distribuirii către consumatori într-o instalație specială pentru gaze lichefiate; îngrășăminte azotoase cu conținut de sulf, fosfor, potasiu, cupru, calciu, preparate în diverse rețete ce se găsesc sub denumirea de AZOSULF și SULFAT DE CUPRU TIP MIF, produse ce au caracter de fertilizatori, regulatori de pH, stimulatori de creștere. Tot la punctul de lucru Onești este fabricat insecto-fungicidul POLISULFURĂ DE CALCIU TIP MIF, produs ce se adresează culturilor de pomicultură și viticultură aflate în repaos vegetativ sau în vegetație.

În cadrul punctului de lucru Mărășești sunt fabricate, ambalate și pregătite spre distribuire produse fungicide cum ar fi: SULFOMAT 93P, SULFOMAT 80PU, ZEAMĂ BORDOLEZĂ TIP MIF, CAPTOMAT 50PU, produse ce sunt ambalate și micro-ambalate în diverse capacități cu ajutorul unei linii de ambalare automate, pentru a ușura transportul, manipularea și pregătirea produselor pentru a fi consumate.

S.C. MIFALCHIM GROUP S.R.L. este continuatorul proiectelor marca MATEO, astfel că experiența acumulată de conducerea societății și a personalului angajat în cei peste 20 de ani de activitate în domeniul fabricației de produse de uz fitosanitar reprezintă o garanție pentru o calitate superioară a fungicidelor, produselor de vinificație și îngrășămintelor distribuite de S.C. MIFALCHIM GROUP S.R.L. în întreaga țară și în Republica Moldova.

Produse fungicide precum SULFOMAT 80PU, SULFOMAT 93P, POLISULFURA DE CALCIU TIP MIF, ZEAMĂ BORDOLEZĂ TIP MIF, CAPTOMAT 50PU se bucură de o largă recunoaștere și apreciere atât în rândul micilor producători cât și în rândul societăților producătoare din domeniul viticulturii, pomiculturii și legumiculturii pentru eficiența lor în combaterea dăunătorilor, dar și datorită calității superioare a fructelor și legumelor obținute în culturi. Împreună cu produsele fungicide și a îngrășămintelor pleacă către piața consumatorului cantități importante de conservanți alimentari pe bază de dioxid de sulf, ambalate și micro-ambalate în diverse capacități în vederea asimilării acestora de toate categoriile de consumatori.

La momentul prezent avem preocupări în obținerea de rețete de îngrășăminte și fertilizatori destinate în concret culturilor cerealiere, plante tehnice, viticultură, pomicultură, legumicultură.

Vă facem cunoscut faptul că toate produsele fabricate de S.C. MIFALCHIM GROUP S.R.L. pentru domeniul întreținerii culturilor agricole sunt testate și atestate de forurile de specialitate naționale și europene, conform actualei legislații C.E.