Mifalchim Group, în urma eforturilor continue de cercetare și dezvoltare și ținând cont de evoluția regulamentelor europene în domeniu fertilizanților, vine în întâmpinarea nevoilor consumatorilor agricoli cu o gamă de produse multivalente având caractere de stimulatoare de vegetație, regulatori de pH, dezinfectanți ai solurilor, protectori ai plantațiilor înpotriva posibilelor atacuri de boli foliare, insecte și rozătoare.

Lucrările de amendare a solurilor și a plantațiilor în vederea intrării în perioada de repaus vegetativ încep cu eliminarea reminescențelor de boli foliare și diverși patogeni de atac (făinare, monilinia, mană, putregai cenușiu, San Jose, acarieni, etc.), pregătind totodată plantațiile pentru un nou ciclu de producție.

În acest sens, Mifalchim Group propune o întreținere a culturilor pomicole și viticole, bazându-se pe produse de fabricație proprie, produse cu caracteristici specifice îndepărtării de boli foliare, patogeni de atac, obținerea de rezistență biologică în perioadele de trecere de la temperaturi pozitive la temperaturi negative, obținerea de maturizare până la lemnificare a corzii, necesitate ce asigură o rezistență superioară a plantațiilor pomicole și viticole în perioadele vitrege de iarnă.

Astfel, sunt propuse următoarele operațiuni:

  1. Imediat după culesul fructelor, în perioada în care încă mai există vegetație, amendăm plantațiile cu o soluție în concentrație de minim 5% Polisulf, produs ce a fost autorizat în 2023 și ca RO-Îngrășământ, caracter ce permite ca Sulful și Calciul + Carbonul din formularea chimică să-și aducă aportul la metabolizarea superioară a nutrienților de la nivelul solului, eliminându-se posibilitatea de formare de nitriți și deci de posibilă infestare a pânzei freatice. Totodată, are loc o descompunere a Sulfului elementar, căpătând calitate de fungicid de protecție, situație în care Sulful întrerupe transferul electronilor, cauzând reducerea Sulfului în hidrogen sulfurat (H2S), ocazie cu care are loc formarea unui strat protector ce inhibă germinarea sporilor, cauzând eliminarea făinării la măr (Podosphaera leucotricha), pătarea cafenie a frunzelor și fructelor (Venturia pirina), rapănul ramurilor de măr și păr (Venturia inaequalis), monilioza fructelor (Monilinia fructigena), făinarea viței de vie (Uncinula necator), putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea), făinarea grâului (Blumeria graminis).

Datorită resturilor vegetale bolnave căzute pe sol sau încă aflate pe plante, bolile mai sus menționate pot influența negativ evoluția plantațiilor, perpetuându-se până în noul sezon vegetativ.

Utilizând RO-Îngrășământ Polisulf, obținem o îndepărtare a diferitelor larve, ouă, acarieni, diverse insecte ce se pot regăsi în sol sau la nivelul plantelor.

Polisulf acționează și ca insecticid foarte eficient, rezultat tot din formularea chimică, efectul constând într-o combinație între ardere și asfixiere, relație ce produce o alcalinitate a hidraților și a sulfiților, generând un efect caustic asupra tegumentului insectei, în timp ce suspensia apoasă penetrează traheea și căile respiratorii, cauzând moartea prin sufocare.

Principalii beneficiari ai calităților generate de Polisulf sunt solurile și plantațiile de măr, păr, viță de vie, cais, piersic, cireș, grâu, rapiță, floarea soarelui.

Notă: Produsul agrochimic Polisulf întrunește calități de:

– fertilizant, asigurând înrădăcinare superioară, metabolizant și stimulator de vegetație, regulator de pH apă și sol;

– dezinfectant și protector împotriva bolilor foliare;

– protector la atacurile de acarieni, San Jose.

Polisulf este un produs total biodegradabil, asigurând o bună protecție a mediului, datorat constituirii de formă proteică utilizată de plante ca urmare a metabolizării de către Sulf și Calciu a nutrienților N.P.K. neconsumați de plante în sezonul vegetativ încheiat.

  1. La nivelul lunii noiembrie – început de decembrie, intervenim în plantațiile viticole și pomicole cu o operațiune de întreținere constând în utilizarea unei soluții cuprice compusă din Zeamă bordeleză tip MIF (50%) + Sulfat de cupru tip MIF (50%), soluție utilizabilă în concentrație de 3-5% și care are ca scop maturizarea suficientă a corzii, îndepărtarea reminescențelor de mană (dacă există), urmărindu-se obținerea de rezistență biologică a plantei pentru sezonul rece și de repaus vegetativ.

S-a ales această rețetă dintre Zeamă bordeleză tip MIF și Sulfat de Cupru tip MIF, pentru a obține un pH de 5 unități pH, valoare excelentă pentru această perioadă. Perpetuarea de temperaturi pozitive însoțite de umiditate pot crea, în anumite situații, condiții de înmugurire a plantației, situație în care un pH acid de 3,5 unități pH poate afecta dezvoltarea ulterioară a plantelor.

În această perioadă, în rețeta descrisă mai sus, se recomandă și adăugarea unei doze de 5-10% din produsul RO-Îngrășământ Soluție Cuprică Antiîngheț tip MIF, produs ce elimină șocul termic de la începutul iernii calendarisitice, ce debutează cu scăderi bruște de temperatură (-5 până la -10°C), caz în care plantele ce au înmugurit vor fi afectate parțial sau total, efectul observându-se primăvara la intrarea normală în vegetație.

Tot în această perioadă (noiembrie – februarie), Mifalchim Group recomandă o amendare a solurilor (ogor, sere, solarii, vii, livezi) cu produsul agrochimic total biodegradabil Sulf Calcic tip MIF, atestat ca RO-Îngrășământ, ce îndeplinește rolul de metabolizant al nutrienților (N, P, K) neasimilați de plantații în sezonul vegetativ anterior. Formulările cu microelemente N, P, K, sunt asimilate de către plante în procent de maxim 35-37%, produșii agrochimici rămași neutilizați se pot transforma în nitriți ce au potențialul de a infesta pânza freatică. Datorită exprimării chimice a produsului Sulf Calcic tip MIF sub formă de „sulfiți acizi de calciu”, produsul capătă astfel caracteristici și calități de dezinfectant eficient al solului, eliminând bolile foliare și factorii de atac din sol.

RO-Îngrășământ Sulf Calcic tip MIF, cu conținut de 25% Sulf și minim 8% Calciu, se utilizează anticipat, cu minim 30 de zile înainte de înființarea noilor culturi (legume, pomi fructiferi, viță de vie, grâu, floarea soarelui, rapiță), soluția de utilizare având o concentrație recomandată 5% (50L pentru 1000L soluție). Prin degajarea de hidrogen sulfurat se obțin efecte ca îndepărtarea rozătoarelor, eliminarea insectelor (care vor muri prin sufocare, fiindu-le arsă traheea), inhibarea germenilor sporilor ce permit infestarea cu făinare, monilinia, rapăn, putregai cenușiu, etc.

Sulf Calcic tip MIF poate fi utilizat foliar, în concentrație de 1% (10L pentru 1000L soluție) și în perioada de vegetație, în partea a doua de dezvoltare a plantațiilor (când fructele sunt spre pârg).

Sulf Calcic tip MIF este un foarte bun regulator de pH pentru solurile acide, acționând foarte rapid față de alte produse regulatore de pH care au nevoie de un timp relativ lung pentru a obține efectele dorite (6-24 luni).

Prezentele recomandări de întreținere a plantațiilor după culesul recoltelor, asigură o protecție foarte eficientă pentru noul sezon vegetativ, constituind premisele unei dezvoltări cu eficacitate în întreținerea ulterioară și în obținerea de rezultate economice superioare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.
You need to agree with the terms to proceed