Compania Noastră

Mifalchim GROUP este o societate fondată la data de 21.06.2006, cu sediul în Onești, la adresa strada 8 Martie numărul 20. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J04/2018/2008 și are Codul Unic de Înregistrare RO18774764.

Principalul obiect de activitate al societății este „Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice” – conform CAEN 2020. Societatea este specializată în producția de produse destinate domeniului agricol, în special produse pentru tratamente fitosanitare în viticultură, pomicultură și legumicultură. Aceste produse sunt distribuite prin rețele de fitofarmacii sau în raioanele de grădină ale magazinelor de retail.

Societatea deține două puncte de fabricație de produse fitosanitare, unul în Onești și unul în Mărășești. Cel de-al doilea punct de fabricație este dotat cu utilaje și accesorii obținute prin finanțare europeană. Tehnologia de fabricație este concepută de către staff-ul tehnic al societății.

În cadrul punctului de lucru din Onești se produc, se ambalează și se distribuie produse pe bază de dioxid de sulf, utilizate în tehnologiile de vinificație, care sunt depozitate într-o instalație specială pentru gaze lichefiate. De asemenea, se produc îngrășăminte azotoase cu conținut de sulf, fosfor, potasiu, cupru și calciu, sub denumirile de Azosulf și Sulfat de Cupru tip MIF. Aceste produse sunt folosite ca fertilizatori, regulatori de pH și stimulatori de creștere. În punctul de lucru din Onești se mai produce insecto-fungicidul Polisulfură de Calciu tip MIF, produs destinat culturilor de pomicultură și viticultură aflate în repaus vegetativ sau în vegetație.

În cadrul punctului de lucru din Mărășești se produc, se ambalează și se pregătesc pentru distribuție produse fungicide precum SULFOMAT 93P, SULFOMAT 80PU, ZEAMĂ BORDELEZĂ tip MIF, CAPTOMAT 50PU. Aceste produse sunt ambalate și micro-ambalate în diverse capacități cu ajutorul unei linii de ambalare automate pentru a ușura transportul, manipularea și pregătirea produselor pentru a fi consumate.

Mifalchim Group este continuatoarea proiectelor marca MATEO, astfel că experiența acumulată de conducerea societății și a personalului angajat în cei peste 20 de ani de activitate în domeniul fabricației de produse de uz fitosanitar reprezintă o garanție pentru calitatea superioară a fungicidelor, produselor de vinificație și îngrășămintelor distribuite de Mifalchim GROUP în întreaga țară și în Republica Moldova.

Produsele fungicide precum Sulfomat 80PU, Sulfomat tip MIF, Polisulfura de Calciu tip MIF, Zeamă Bordeleză tip MIF, Captomat 50PU se bucură de o largă recunoaștere și apreciere, atât în rândul micilor producători, cât și în rândul societăților producătoare din domeniul viticulturii, pomiculturii și legumiculturii, datorită eficienței lor în combaterea dăunătorilor și pentru calitatea superioară a fructelor și legumelor obținute în culturi.

Împreună cu produsele fungicide și îngrășămintele, sunt distribuite cantități importante de conservanți alimentari pe bază de dioxid de sulf către piața consumatorului, ambalate și micro-ambalate în diverse capacități pentru a putea fi asimilate de toate categoriile de consumatori.

Mifalchim Group este singurul producător român de pesticide și îngrășăminte care utilizează ca materii prime principale elementele chimice Sulf și Cupru, care au rol de substanțe active în formularea de fungicide și totodată rol de microelemente pentru formularea de îngrășăminte. Microelementele Sulf și Cupru au fost compatibilizate și condiționate cu microelementele Azot, Fosfor, Potasiu, Zinc, Bor, Calciu și Carbon, obținându-se mai multe rețete de fabricație care stau la baza producției de îngrășăminte cu rol de stimulatori de vegetație, regulatori de pH, fertilizanți, produse cu care se pot trata semințele de legume, fructe, cereale și plante tehnice, produse ce asigură rezistența la temperaturi scăzute și foarte scăzute în perioada de repaus vegetativ, protecție împotriva brumelor și întârzierea înfloririi premature a pomilor fructiferi (cais, piersică, cireș), a plantațiilor de viticultură și a legumiculturii de câmp în perioada în care pot apărea scăderi accidentale de temperatură (brumele de primăvară).

Produsele care au la bază microelementele Sulf și Cupru, microelemente care se regăsesc și ca substanțe active în produsele de protecție a plantelor, au un rol de echilibru în dezvoltarea plantelor, asigurând o evoluție normală începând cu intrarea în vegetație, continuând cu dezvoltarea și maturizarea fructelor, încheindu-se ciclul vegetativ printr-o maturizare suficientă a plantei, condiție importantă ce asigură rezistența biologică în perioada de repaus vegetativ.

Sulful este cel mai eficient microelement în procesul de metabolizare al nutrienților (azot, fosfor, potasiu, calciu) și este introdus în rețetele marca Mifalchim Group. Acest lucru permite obținerea de economii importante privind consumul de produse azotoase și, implicit, diminuarea posibilităților de formare de nitriți care pot infiltra în rețeaua de ape pluviale și pot crea condiții de poluare a apelor și solurilor. Prin metabolizare superioară, datorată conținutului de sulf, se obțin majorări de randamente ale produselor cu conținut de azot de la 30-35% la peste 60-65% (vezi Azosulfureea tip MIF 38%N-15%S). Acest rezultat asigură o diminuare a consumului de produse azotoase de la peste 300 kg/ha la 100-200 kg/ha în culturile de grâu, rapiță, floarea-soarelui, tomate de câmp, fructe și viță-de-vie. Prin metabolizare, sulful antrenează microelementele rămase neutilizate din sezoanele anterioare și le transformă în proteina necesară dezvoltării plantelor în următorul sezon vegetativ.

Ca rezultat al aplicării acestor produse, se obțin majorări de producție de peste 15% la culturile de păioase (grâu, orz, secară), de peste 25% la floarea-soarelui și rapiță și de peste 36-38% la sfecla de zahăr și tomatele de câmp. De asemenea, se observă sporuri importante în culturile de pomicultură, viticultură și sericicultură.

Vă aducem la cunoștință că toate produsele fabricate de Mifalchim GROUP pentru întreținerea culturilor agricole sunt testate și certificate de autoritățile competente naționale și europene, în conformitate cu legislația actuală a Uniunii Europene și/sau naționale.

De asemenea, Mifalchim Group acordă o importanță deosebită calității produselor sale și respectă normele și reglementările în vigoare în domeniul protecției mediului și al sănătății publice. În acest sens, societatea investește în cercetare și dezvoltare pentru a dezvolta noi produse și tehnologii care să fie mai eficiente și mai prietenoase cu mediul.

În plus, societatea oferă și servicii de consultanță pentru agricultori, în vederea stabilirii unui plan de tratament fitosanitar adaptat nevoilor și particularităților fiecărei culturi în parte, precum și pentru a asigura aplicarea corectă și eficientă a produselor.

În concluzie, Mifalchim Group este o societate cu o activitate intensă în producția și distribuția de produse de uz fitosanitar destinate agriculturii, care acordă o atenție deosebită calității și respectării normelor în vigoare în domeniul protecției mediului și al sănătății publice.

Deoarece ne dorim să vă oferim produse românești de cea mai bună calitate la prețuri imbatabile, pentru a vă asigura recolte bogate și sănătoase.

Gama de produse fungicide și îngrășăminte fabricate de Mifalchim Group asigură o protecție excelentă împotriva bolilor foliare și patogenilor (mană, făinare, monilioze, ciuruirea și curbarea frunzelor, căderea fructelor, putregai și mucegai, acarieni, San Jose, păianjenul roșu al fructelor) atunci când sunt utilizate preventiv. Pentru a beneficia de eficacitatea maximă a acestor produse, este necesar să se respecte dozele și concentrațiile din instrucțiunile de lucru și utilizare, conform documentațiilor tehnice de produs. Utilizarea acestor produse poate elimina pierderile de producție și poate aduce beneficii economice semnificative.

Clienți și Parteneri

În ultimii ani, Mifalchim Group a dezvoltat o colaborare fructuoasă cu furnizorii săi de materii prime din Spania, Italia și Germania, precum și cu clienții săi din domeniul viticulturii, pomiculturii și legumiculturii. Această colaborare a dus la obținerea de produse de cea mai bună calitate și la creșterea succesului companiei.

Partenerii de afaceri ai Mifalchim Group din Spania, Italia și Germania sunt furnizorii de încredere pentru materiile prime folosite în producția de produse agricole de înaltă calitate. Aceștia sunt selectați cu grijă și au fost aleși pe baza experienței și a calității produselor lor. Colaborarea strânsă cu acești furnizori garantează că produsele Mifalchim Group sunt de cea mai bună calitate.

De asemenea, clienții Mifalchim Group, care includ distribuitori de produse agricole, podgorii, livezi, ferme și fitofarmacii, au beneficiat de produsele de înaltă calitate ale companiei. Produsele sunt fabricate cu tehnologie modernă și cu o atenție deosebită acordată detaliilor, pentru a asigura că acestea satisfac nevoile și așteptările clienților. În plus, compania oferă asistență tehnică și suport pentru clienții săi, pentru a asigura utilizarea corectă a produselor și obținerea celor mai bune rezultate.

Nu în ultimul rând, capacitățile de producție ale Mifalchim Group, realizate de colectivul tehnic al societății prin cercetare și experiența de peste 30 de ani în domeniul agriculturii și al chimiei, au fost îmbunătățite semnificativ în urma colaborării cu parteneri din Marea Britanie și China.

Astfel, Mifalchim Group a reușit să își consolideze poziția pe piața agricolă datorită colaborării sale strânse cu furnizorii săi și clienții săi. Compania este mândră să ofere produse de înaltă calitate, la prețuri competitive și să ofere servicii excelente de asistență tehnică și suport pentru clienți.